“…εάν οι άνεμοι μες στ’ άδειατα κλαδιά μουγκοφυσούν,σειούνται, σειούνται τα μαυράδια, οπού οι κλώνοι αντικτυπούν…”

Κατηγορία: