“..Περισσότερα , όμως, ήταν εκείνα που είχαν ήδη γίνει ατμός και που έμειναν μονάχα ως εικόνες στο νου.Γλιστρούν ήδη στην ανυπαρξία και μένει να αναρωτιέται κανείς αν, πράγματι , υπήρξαν ή ήταν αποκύημα φαντασίας”

Κατηγορία: