Εικαστική Δράση στο Άσυλο Ανιάτων – Αυτοπροσωπογραφία